Vietcombank cũng đã bắt đầu ứng dụng Safe Pass từ LG. Khách đến ngân hàng có thân nhiệt bình thường

Vietcombank cũng đã bắt đầu ứng dụng Safe Pass từ LG. Khách đến ngân hàng có thân nhiệt bình thường

163 views
0

Added to TCBC 26/8/202111 months ago

In this album