1. Ông Alex Rogers, Chủ tịch Tập đoàn Qualcomm mảng Bản quyền công nghệ (Qualcomm Technology Licensi

1. Ông Alex Rogers, Chủ tịch Tập đoàn Qualcomm mảng Bản quyền công nghệ (Qualcomm Technology Licensi

82 views
0

Added to TCBC 28/9/20219 months ago

In this album