1. Ông Alex Rogers, Chủ tịch Tập đoàn Qualcomm mảng Bản quyền công nghệ (Qualcomm Technology Licensi

1. Ông Alex Rogers, Chủ tịch Tập đoàn Qualcomm mảng Bản quyền công nghệ (Qualcomm Technology Licensi

317 views
0

Added to TCBC 28/9/20212 years ago

In this album